dimarts, 6 de novembre de 2007

Pregunta de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) sobre la contractació de la tècnica de Participació Ciutadana

El passat dia 2 de juliol de 2007 el gerent de l’Ajuntament de Molins de Rei va efectuar un informe en el qual es proposava la creació d’un lloc de treball de tècnic/a en participació ciutadana de caràcter laboral temporal en el període de 2007-2011. Amb un sou brut de 35.000 € anuals.

El passat dia 4 de juliol de 2007 el gerent de l’Ajuntament de Molins de Rei es posa en contacte amb el sr. Jordi Pujol i Puigdemont, del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, per demanar que li enviïn via correu electrònic algun historial professional de col·legiats o col·legiades que puguin encaixar en el perfil que es sol·licitava en l’informe del 2 de juliol.

Al dia següent, el gerent de l’Ajuntament de Molins de Rei i el director de serveis d’Economia i Serveis Generals emeten un informe en el qual s’expliquen els tres historials professionals facilitats pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i es proposa la contractació de Marta Martorell i Camps, cosa que acaba succeint.

Marta Martorell i Camps ja estava treballant a l’Ajuntament de Molins de Rei i tenia contracte fins el dia 31 de desembre de 2007 per a desenvolupar el Pla de Participació Ciutadana.

Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) volem preguntar:

1- Perquè hi ha tanta pressa en crear el lloc de treball quan hi havia temps fins al 31 de desembre?
2- Perquè només es deixa un dia per presentar sol·licituds?
3- Perquè no es fa la contractació per un procés d’oferta pública establint un termini molt més ampli?
4- Perquè no es va informar prèviament als sindicats d’aquesta contractació ja que aquests es van enterar amb posterioritat?
5- Com pensa l’equip de govern recuperar la confiança dels ciutadans en la política i que no pensin que es contracten persones a dit quan s’actua de forma tan poc transparent com és el cas?